I 2016 vant Equinor en auksjon om en lisens for en vindpark utenfor New York City. Det prestisjefylte prosjektet har fått navnet Empire Wind.

New York City bruker i dag mer energi enn hele Afrika sør for Sahara, men innen 2030 skal halvparten av energibehovet til metropolen komme fra fornybare kilder. Vindkraft vil være en viktig bidragsyter for at byens ambisiøse mål om en bærekraftig framtid blir nådd.

New York City, USA
Lisensområdet ligger 20–50 km utenfor kysten av New York City, på mellom 20–40 meters dyp, og strekker seg over 321 kvadratkilometer. Equinor skal nå gjennomføre studier for å øke forståelsen av områdets havbunnsforhold og vindressurser, og man håper på en investeringsbeslutning om få år.

Dette er Equinors første havvindprosjekt i USA, og gir en unik mulighet til å benytte Equinors offshore-erfaring og ingeniørkompetanse i et spennende og voksende marked.

logo