Reduksjon i klimautslipp

I 2016 gikk Equinor og ni andre oljeselskaper sammen og etablerte et investeringsfond på 1 milliard dollar: Oil and Gas Climate Initiative Investments (OGCI). Fondet skal sørge for at gode ideer og løsninger blir realisert, og målet er at fondet innen 2027 skal ha bidratt til en reduksjon i klimautslipp tilsvarende 1 gigatonn. Det tilsvarer utslippet til 211 millioner biler på veien i året.

London, Storbritannia

For å nå det ambisiøse målet og finne de smarte løsningene, inngås det et tettere samarbeid med oppstartsbedrifter og mindre innovasjonsmiljøer.

“Det som imponerer meg mest med OGCI, er samarbeidet. Et selskap kan få til mye på egen hånd, men når vi jobber sammen og deler kunnskap og teknologi, kan vi utrette mye mer.”

- Eldar Sætre, konsernsjef Equinor ASA

Besøk OGCIs hjemmeside, der du selv kan bidra med egne ideer.

I juni 2017 flytter OGCI-teamet inn i det helt nye Imperial College Think Space i White City, London. Dette er en innovasjonshub der akademia, forskning og kommersielle selskaper går sammen om å finne nye løsninger på de store utfordringene verden står overfor. Klimautfordringen er én av dem.

logo