Samtidig som oljeproduksjonen sakte avtar på Troll, produseres det stadig mer gass fra feltet. Gassproduksjonen vil fortsette lenge etter at vi har produsert de siste dråpene med lønnsom olje.

Fordi store deler av infrastrukturen allerede finnes, koster det mindre å produsere gassen og frakte den til markedet. Samtidig er reservoaret i verdensklasse – noe som betyr at det krever lite energi å hente opp gassen. Totalt gir det en mer miljøvennlig gassforsyning.

Troll, Nordsjøen
Troll A er en ren gassinstallasjon, mens Troll B og C produserer både olje og gass.

Ren produksjon

Da produksjonen startet ved Troll A i 1996, var dette den første plattformen på norsk sokkel drevet med strøm fra land. Gassturbinene som normalt forsyner en installasjon med kraft, står for hoveddelen av karbonavtrykket fra offshore-drift. Siden norsk elektrisitet i all hovedsak kommer fra vannkraft, er kraft fra land et effektivt klimatiltak for felt i drift.

Årlig produksjon fra Troll-feltet (olje og gass) gir omtrent tre ganger så mye energi som hele den årlige norske vannkraftproduksjonen.

30 år bak oss – mer enn 30 år igjen

2026 markerer året Troll fyller 30 år. Som industriprosjekt har Troll generert om lag 150.000 arbeidsplasser og anses som et laboratorium for teknologiutvikling på norsk sokkel.

Viktigste enkeltbidragsyter i statsbudsjettet.

Siden første produksjonsdag i 1996 har Troll produsert olje og gass til en verdi av nesten 1.300 milliarder kroner. Det tilsvarer mer enn syv ganger det vi bruker på utdanning over statsbudsjettet. Over 90 % av denne summen har igjen gått til fellesskapet. Det gjør Troll til den viktigste enkeltbidragsyter i det norske statsbudsjettet.

logo