Mye har skjedd med Equinor siden oppstarten i 1972. Equinor har gått fra å være et norsk oljeselskap til å bli et globalt energiselskap. Oppgaven er imidlertid den samme: å omdanne naturressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet.

Stavanger, Norge

Equinors globale tilstedeværelse har ført til at hver femte Equinor-ansatte i dag er av en annen nasjonalitet enn norsk og 87 nasjonaliteter arbeider i selskapet.

Fornybarsatsningen trappes opp globalt og investeringsmidlene i Equinors havvindsprosjekter utgjør allerede over 20 milliarder kroner.

Siden år 2000 har den internasjonale produksjonen av olje og gass sjudoblet seg. Equinor er til stede i alle verdenshjørner — og har virksomhet i mer enn 30 land. Når Equinor nå planlegger flere prosjekter i blant annet Brasil, Canada, Tanzania og Russland, er det kompetansen og en fra norsk sokkel som bidrar til at Equinor kan utvikle andre lands ressurser på en lønnsom, ansvarlig og bærekraftig måte.

Norsk sokkel – Equinors ryggrad

Selv om Equinor vokser internasjonalt, har selskapet aldri hatt en større prosjektportefølje på norsk sokkel enn i dag. Equinor er operatør for 42 felt i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, og for et betydelig antall letelisenser. Johan Castberg er et viktig prosjekt for Equinor i Barentshavet. Etter planen vil plattformen starte produksjonen samme år som Equinor fyller femti år, og ha en levetid på 30 år.

Kompetanse på hjemme- og bortebane

Kunnskap og kompetanse fra oljeindustrien kommer også til nytte i andre industrier, blant annet har teknologi utviklet for olje og gass også blitt tatt i bruk i for eksempel helse og medisin. Et eksempel på dette er at overvåkingssystemer utviklet for borerigger også er tatt i bruk på hjerteklinikker.

Det finnes mange eksempler på hvordan kompetansen fra de siste femti årene lar seg overføre til andre områder og bransjer. Enten det er vind og hav, helse og medisin, ladestasjoner for el-biler i California eller boring på Mars.

Tenke utenfor kloden

Oppdagelser og erfaringer i verdensrommet har gitt ny viten om planeten vår, kunnskap som igjen kan bidra til bedre løsninger på jorda. Derfor har Equinor siden 2013 samarbeidet med US Space Program, for å lære av hverandres forskning og forhåpentlig utvikle nye løsninger og ideer. Likhetstrekkene mellom romfarts- og oljeindustrien er mange. Utstyret må utvikles for å kunne brukes på utilgjengelige steder under til dels ekstreme forhold. I begge bransjer er det behov for roboter som kan fjernstyres, eller som kan tenke på egen hånd.

Jubileumsåret vil handle om å ta med seg suksessoppskriftene fra et halvt århundre med innovasjon, og sørge for at Equinor benytter kompetansen og erfaringen som trengs for at selskapet i 2072 skal kunne se tilbake på 100 spennende år, både på hjemmebane og på bortebane.

logo