Betydelige ressurser på forskning

Equinor har satt som mål at innen 2020 skal opp mot 25 % av forskningsmidlene gå til nye energiløsninger og til å få ned utslipp.

Forskning og utvikling av ny teknologi og nye løsninger er helt sentralt for å lykkes med å tilpasse seg en verden i rask endring. Equinor er opptatt av å samarbeide med akademia, leverandører, entreprenører og andre aktører, for å bli ledende i å forme framtidens energisamfunn.

Rotvoll, Trondheim, Norge

Geotermi og hydrogen

To energiformer som Equinor forsker på, er geotermi og hydrogen. Høsten 2016 boret Equinor sammen med islandske partnere verdens varmeste brønn. Den lå på 4.500 meters dyp. Dette prosjektet er et langsiktig teknologiutviklingsprosjekt; det kreves nye løsninger for at geotermi på sikt skal kunne bli en konkurransedyktig energikilde.

Et annet viktig område innen forskning handler om å finne en løsning for å gjøre det kommersielt mulig å benytte hydrogen i energisystemet. I korte trekk går det ut på å ta ut CO₂ fra naturgassen. Hydrogenet utnyttes til energiformål, mens den avgitte CO₂-mengden lagres på en trygg og forsvarlig måte, for eksempel i reservoarer på havbunnen. Teknologi for kostnadseffektivt å transportere og bruke hydrogen til kraft- og varmeproduksjon, samt til transport, må utvikles for at hydrogen skal kunne spille en viktig rolle i et lavutslippssamfunn. Equinor jobber sammen med forskningsinstitutter, universiteter og leverandører for å få fram denne typen teknologier.

Investering i smartere og grønnere løsninger

Å investere i små selskaper med store ideer er viktig. Høsten 2016 lanserte Equinor fondet Equinor Energy Ventures, som skal investere 200 millioner dollar i selskaper som har innovative ideer til nye energiløsninger. Les mer om Equinor Energy Ventures her.

Les intervju med Gareth Burns, leder for Equinor Energy Ventures her.

I tillegg til investering innen fornybar energi og nye energiløsninger, gjør Equinor det de kan for å ta ned utslippene innen olje- og gassvirksomheten. Det gjelder alt fra hvordan plattformene bygges og hvordan de produserer olje og gass, til vedlikehold.

Ny teknologi kommer til å spille en avgjørende rolle når vi skal løse fremtidens energiutfordringer. Verden trenger mer energi. Equinor jobber for å finne nye olje- og gassressurser, og utvinne dem på en bærekraftig måte. Gjennom over 15 år har Equinor Technology Ventures hjulpet gründerbedrifter å få fram spennende, ny teknologi og gjøre den lønnsom; det gjelder både teknologi som gjør drift og vedlikehold mer effektivt og nyskapninger som gjør virksomheten mer bærekraftig.

Equinor og Kongsberg Maritime blir blant annet blant de første selskapene i verden som tar i bruk en slangerobot som skal revolusjonere vedlikeholdet av utstyr på havbunnen. Selskapet Eelume, som står bak innovasjonen, er et spinoff-selskap fra forskningsmiljøet ved NTNU. Roboten blir omtalt som en vaktmester under vann, og vil kunne erstatte undervannsfartøy og komme raskere til stedet når problemer oppstår. Slik kan eventuelle lekkasjer eller andre hendelser avklares raskere, og sikkerheten blir bedre fordi man kommer fortere til.

Les intervju med Kristin Aamodt, leder for Equinor Technology Ventures her.
logo