Johan Sverdrup

Det nye feltet på Utsirahøyden i Nordsjøen skal elektrifiseres og drives med strøm fra land. Elektrifiseringen vil erstatte gassturbinene på plattformen, som er den aller største kilden til CO₂-utslipp på norsk sokkel. Gassturbiner står vanligvis for over 80 % av utslippene fra olje- og gassutvinning.

Derfor er feltet et nøkkelprosjekt for å nå Equinors mål om å redusere årlige CO₂-utslipp med 3 millioner tonn innen 2030, sammenlignet med estimerte utslipp.

Johan Sverdrup, Nordsjøen

Utbyggingen er godt i gang, og feltet vil starte produksjonen i 2019. Johan Sverdrup er et av Norges største industriprosjekt noensinne. Feltet har en estimert levetid på over 50 år.

Et godt forbilde

80 prosent av energien verden bruker i dag, kommer fortsatt fra fossile brensler, men fornybarmarkedet er i kraftig vekst. De store endringene vi vet vil komme i energimarkedet, vil ifølge The International Energy Agency (IEA) ta mange tiår. Det betyr at norsk olje og gass vil spille en viktig rolle i overgangsfasen. Felt som Johan Sverdrup er et godt eksempel på hvordan oljen kan utvinnes med et så lavt karbonavtrykk som mulig.

Les Equinors analyse av framtidens energimiks her

Nye fornybare energiformer Andre fornybare energiformer og atomkraft Fossilt brensel
Energy Perspectives 2017
Fornybar energi vil vokse markant
40-45%

Men selv i et scenario der energirelaterte CO₂-utslipp er i samsvar med togradersmålet for global oppvarming, vil olje og gass dekke mellom 40 og 45 prosent av energibehovet i 2050.

Hva er det med norsk sokkel?

Norge ligger på rundt halvparten av CO₂-utslippene til verdensgjennomsnittet. Vil du vite hvorfor?

Digital tvilling

Johan Sverdrup-feltet kommer på platå til å utgjøre hele 40% av Norges oljeproduksjon, og opptil 25% av Norges totale offshore-produksjon. I et så stort prosjekt er det viktig å gjøre alt for å trygge sikkerheten, redusere kostnadene og maksimere produktiviteten, og her kan digitalisering spille en viktig rolle. Blant slike teknologier er Johan Sverdrup feltet det første som tar i bruk en såkalt digital tvilling.

Teknologien i en digital tvilling brukes av blant annet NASA og i Formel 1, og fungerer som en virtuell sanntidsversjon av installasjonen i datasystemet. I stedet for å lage tegninger som blir utdaterte, gjør sensorene det enkelt å oppdatere modellen i sanntid. Tvillingen gjør at man til enhver tid har oversikt over hva som skjer på Johan Sverdrup.

Les intervju med konstituert digitaldirektør, Torbjørn F. Folgerø

Prosjektet med den digitale tvillingen er en mulighet til å tenke digitalisering fra start til slutt på et nytt felt.

logo