Hvorfor naturgass?

Naturgass brukes direkte til oppvarming og matlaging, industriformål, drivstoff for transport og til å lage elektrisitet i gasskraftverk.

Aasta Hansteen, Norskehavet
Pålitelig produksjon og godt utbygd rørsystem til Europa gjør at Norge hver dag bidrar med gass tilsvarende forbruket til 200 millioner europeiske hjem.

Naturgass har miljøfordeler sammenlignet med andre fossile brennstoff. For eksempel er CO₂-utslippene fra kull om lag dobbelt så høye som utslippene fra gass. Erstatter vi alt kull med gass i strømproduksjon, vil vi kunne redusere CO₂-utslippene med 50 prosent. I mange storbyer er luftkvaliteten så dårlig at det går ut over folks helse. Erstattes kullfyring med gass, reduseres også partikkelutslippene – med positiv helseeffekt som resultat.

Flere europeiske land jobber for en energimiks som primært består av naturgass og fornybare kilder. 21. april i år markerte Storbritannia en stor milepæl på veien mot en energimiks uten kull. Da hadde landet sitt første hele døgn uten bruk av kullkraft siden kull ble en kilde til elektrisitet i 1882. Myndighetene har som mål å stenge alle kullkraftverkene i Storbritannia innen 2025. I denne overgangen vil naturgass spille en viktig rolle når solen ikke skinner og vinden ikke blåser.

Vinteren 2016/2017 kom periodevis opptil 60 prosent av Storbritannias gassimport fra norsk sokkel. Rundt 70 prosent av denne gassen kom fra Equinor.

Flytende innovasjon

Det nye feltet skal starte produksjonen mot slutten av 2018. Sammen med Polarled – en ny rørledning på 482 kilometer – åpner Aasta Hansteen en helt ny gassprovins i Norge. Denne vil bidra til å sikre gass til Europa i mange tiår fremover.

Aasta Hansteen er et teknologisk spennende prosjekt for Equinor. Feltet ligger 300 km fra land, og det er hele 1.300 meter ned til havbunnen. Kombinasjonen av dypt hav, vanskelige værforhold og distanse fra eksisterende infrastruktur gjør Aasta Hansteen til et unikt og krevende prosjekt i verdenssammenheng. Equinor og partnerne har derfor måttet finne nye løsninger. Resultatet er verdens største sparplattform; Aasta Hansteen er en plattform som flyter stående i havet, forankret på 1.300 meters dyp.

Fakta
  • Skrog: 200 meter langt
  • Topside: 120 meter høy
  • Diameter: 50 meter

Totalt er Aasta Hansteen 320 meter høy når vi får dekket på toppen, 70 000 tonn tung.

logo