Storbritannia er det største markedet for havvind i verden, og Equinor har fått godt fotfeste gjennom sine havvindprosjekter. Samtidig utreder vi Doggerbank-området, som sammen med Sheringham Shoal, Dudgeon og Hywind Scotland har potensial til å kunne forsyne fem millioner britiske hjem med fornybar strøm.

Norfolk og Peterhead, Storbritannia

“Havvind blir i kombinasjon med gass viktig for det britiske strømmarkedet. Produksjon fra havvindparker Equinor er operatør for er nok til å kunne dekke strømbehovet til 1,5 millioner elektriske biler årlig. Dette vil redusere CO₂-utslippene i Storbritannia med 1 million tonn, det tilsvarer det årlige utslippet fra 500 000 norske biler”

Sverre Trollnes, leder for vinddrift i New Energy Solutions (NES)

Flytende vindturbiner

Hywind, en nyvinning innen vindkraft, er nå operativ utenfor Skottland. Dette er verdens første kommersielle flytende havvindpark, bygget på Equinors kompetanse fra olje og gass.

Tidligere har man vært avhengig av å feste vindturbinene til havbunnen. Vindparker har derfor vært forbeholdt grunne havområder. Teknologien bak Hywind gjør det mulig for byer som er omgitt av dype havområder å satse på fornybar energi gjennom vindkraft fra flytende vindturbiner.

Hywind-teknologien har blitt testet utenfor kysten av Karmøy i flere år, og havvindparken startet produksjonen utenfor kysten av Skottland i oktober 2017. Denne pilotparken produserer i første omgang strøm til 20.000 hjem.

2012

Sheringham Shoal Kysten av Norfolk, Storbritannia
Energi til 220.000 hjem
317 MW

2017

Dudgeon Kysten av Norfolk, Storbritannia
Energi til 410.000 hjem
402 MW

2017

Hywind Scotland Kysten av Peterhead, Scotland
Energi til 20.000 hjem
30 MW

2019

Arkona Østersjøen, tyskland
Energi til 400.000 hjem
385 MW

Mer enn åtte millioner britiske hjem får i dag gassen sin fra Equinor. Equinors produksjon og eksport av gass er viktig for å støtte opp om fornybar energi som vind. Vind og gass utfyller hverandre godt på mindre vindfulle dager og gir stabil energiforsyning.

Equinor og vind

Mange års erfaring fra Nordsjøen har gitt unik kunnskap om marine operasjoner, samt store og komplekse operasjoner under krevende vær- og vindforhold. Denne kompetansen har Equinor dratt nytte av i satsingen på vindteknologi. Equinor har store mål for satsing innen fornybar energi, og frem til 2030 er planen å bruke 100 milliarder på nye energikilder.

I 2019 utvides vindsatsingen ytterligere, når vindparken Arkona (Arkona Becken Südost) utenfor Tyskland settes i produksjon. Anlegget vil forsyne over 400.000 hjem med elektrisitet.

logo